tisdag 22 augusti 2017

GDPR

1 Försök till 1 Sammanställning av Fakta om GDPR


 1. GDPR = General Data Protection Regulation = (på Svenska) Dataskyddsförordningen ~ innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).
 2. Ny DataSkyddsLag ~ RegeringsKansliet - Lagrådsremiss SOU 2017:39 (pdf)
 3. Datainspektionen - Dataskyddsreformen
 4. Datainspektionen - Dataskyddsförordningen
 5. Datainspektionen - Förberedelser för PersonuppgiftsBiträden ~ Vägledning (pdf)
 6. Datainspektionen - Förberedelser för PersonuppgiftsAnsvariga ~ Vägledning (pdf)
 7. Datainspektionen - Artikel 29-gruppen 
 8. WIKIpedia ~ Article 29 Data Protection Working Party (🇬🇧 ENG)
 9. EUs GDPR Portal (🇬🇧 ENG)
 10. European Data Protection Supervisor  ~ EDPS (🇬🇧 ENG)
 11. EU Justice ~ JUST (🇬🇧 ENG)
 12. Svenskt Näringslivs handbok Företagen och dataskyddsförordningen (pdf)
 13. Svenska GDPR.se-Forum (drivs av IT-Säkerhetsbolaget AB)
 14. WIKIpedia om Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679)
 15. Google GDPR-InfoText till användare 🇸🇪
 16. Google Cloud vs. GDPR
 17. Kontek tycker
 18. SRF Konsulten skriver om Vad som krävs för att göra lön
 19. SRF Konsulterna - Sida med Kostnadsfri Självtest kring PuL
 20. FAR svarar på 19 frågor om GDPR i Tidningen BALANS
 21. Binero GDPR-förbereder dig i bloggen
 22. RedovisningsHuset.se om GDPR vs. PenningTvättsLagen
 23. CIO från IDG Här är allt du behöver veta om EU:s nya dataskyddsregler
 24. CIO från IDG sticker hål på 9 av de myter som florerar om GDPR
 25. (1 något Annorlunda) ANALYS - av Mattias Grundström, förbundsjurist på bransch- och intresseorganisationen SWEDMA via DagensJuridik.se
 26. Robin Blokker, FRA, 12 tips om IT-säkerhet via TjugoFyra7.se
 27. Systemstrategerna.se ~ Veckans GDPR-fråga → cloudonline.com
 28. Sveriges Annonsörer - GDPR Webinarier
  1. Uppstart 1h 6min
  2. Genomförande 1h 26 min
  3. Lyckad anpassning 1 h 42min
 29. inuit - Blogg om GDPR - IT & Handbok
 30. The Storage Made Easy Enterprise File Fabric™ GDPR White Paper (🇬🇧 ENG)
 31. IT Governance Free Download Report: Implementation challenges and milestones for early adopters of the GDPR (🇬🇧 ENG)
 32. a GDPR hive @ beBee.com (🇬🇧 ENG)
 33. KPMG LLP and Nuix Webinar for GDPR Compliance (🇬🇧 ENG)
 34. aat: GDPR – the challenges for small Accountancy firms (🇬🇧 ENG)
 35. How to Explain GDPR to a 5 Year Old af Stuart Rance (🇬🇧 ENG)
 36. GDPR Jargon Monopoly (🇬🇧 ENG)
 37. What to do with business cards? (LinkedIn Discussion Group 🇬🇧 ENG) 
 38. Everything you wanted to know about GDPR but were afraid to ask! ~ FAQ Kinant.io (🇬🇧 ENG)
 39. Medium.com ~ a Practical step by step guide 2 running a GDPR project
 40. Aravo.com ~ GDPR & Why Organizations Need To Be Thinking About Third Party Risk
  1. Pod 1 (18 min) (🇬🇧 ENG)
  2. Pod 2 (15 min) (🇬🇧 ENG)
  3. Pod 3 (15 min) (🇬🇧 ENG)
 41. GDPRShield.eu - free survey (🇬🇧 ENG)
 42. Cloud encryption company Tresorit.com give: (🇬🇧 ENG)
 43. Lennarrrt har 1 Förslag vid Intrång hos Myndighet angående Rapporter enl Skäl 85 & 86
 44. Max Schrems vs. Facebook
 45. UK test case - Article 46 - the interpretation of 'data controller' & 'data processor', in relation to the payroll data (pdf) (🇬🇧 ENG) + LinkedIN-discussion
 46. ...