tisdag 22 augusti 2017

GDPR

1 Försök till 1 Sammanställning av Fakta om GDPR


 1. GDPR = General Data Protection Regulation = (på Svenska) Dataskyddsförordningen ~ innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).
 2. IntegritetsSkyddsMyndigheten
 3. Ny DataSkyddsLag ~ RegeringsKansliet - Lagrådsremiss SOU 2017:39 (pdf) - prop. 2017/18:105 (pdf)
 4. Datainspektionen - Dataskyddsreformen
 5. Datainspektionen - Dataskyddsförordningen
 6. Datainspektionen - Förberedelser för PersonuppgiftsBiträden ~ Vägledning (pdf)
 7. Datainspektionen - Förberedelser för PersonuppgiftsAnsvariga ~ Vägledning (pdf)
 8. Datainspektionen - Artikel 29-gruppen 
 9. WIKIpedia ~ Article 29 Data Protection Working Party (🇬🇧 ENG)
 10. EUs GDPR Portal (🇬🇧 ENG)
 11. European Data Protection Supervisor  ~ EDPS (🇬🇧 ENG)
 12. EU Justice ~ JUST (🇬🇧 ENG)
 13. European Commission Vägleder 🇪🇺 Rules for business & organisations ~ Rights for citizens
 14. Svenskt Näringslivs handbok Företagen och dataskyddsförordningen (pdf)
 15. Verksamt.se ~ GDPR-guiden
 16. Företagarna
 17. Svenska GDPR.se-Forum (drivs av IT-Säkerhetsbolaget AB)
 18. WIKIpedia om Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679)
 19. Google GDPR-InfoText till användare 🇸🇪
 20. Google Cloud vs. GDPR
 21. Kontek tycker
 22. SRF Konsulten skriver om Vad som krävs för att göra lön
 23. SRF Konsulterna - Sida med Kostnadsfri Självtest kring PuL
 24. FAR svarar på 19 frågor om GDPR i Tidningen BALANS
 25. Mer om GDPR i Tidningen BALANS
 26. Är vi redo för GDPR? undrar Tidningen RESULTAT
 27. Binero GDPR-förbereder dig i bloggen
 28. RedovisningsHuset.se om GDPR vs. PenningTvättsLagen
 29. CIO från IDG Här är allt du behöver veta om EU:s nya dataskyddsregler
 30. CIO från IDG sticker hål på 9 av de myter som florerar om GDPR
 31. CIO från IDG Kommuner tar hjälp av AI i GDPR-jobbet
 32. (1 något Annorlunda) ANALYS - av Mattias Grundström, förbundsjurist på bransch- och intresseorganisationen SWEDMA via DagensJuridik.se
 33. Robin Blokker, FRA, 12 tips om IT-säkerhet via TjugoFyra7.se
 34. Systemstrategerna.se ~ Veckans GDPR-fråga → cloudonline.com
 35. Sveriges Annonsörer - GDPR Webinarier
  1. Uppstart 1h 6min
  2. Genomförande 1h 26 min
  3. Lyckad anpassning 1 h 42min
 36. Svenska Kyrkan InternWebInformerar
 37. Riksantikvarieämbetet
 38. Privacy by Design & by Default från DriftIT.se
 39. inuit - Blogg om GDPR - IT & Handbok
 40. The Storage Made Easy Enterprise File Fabric™ GDPR White Paper (🇬🇧 ENG)
 41. IT Governance Free Download Report: Implementation challenges and milestones for early adopters of the GDPR (🇬🇧 ENG)
 42. a GDPR hive @ beBee.com (🇬🇧 ENG)
 43. KPMG LLP and Nuix Webinar for GDPR Compliance (🇬🇧 ENG)
 44. aat: GDPR – the challenges for small Accountancy firms (🇬🇧 ENG)
 45. How to Explain GDPR to a 5 Year Old af Stuart Rance (🇬🇧 ENG)
 46. GDPR Jargon Monopoly (🇬🇧 ENG)
 47. What to do with business cards? (LinkedIn Discussion Group 🇬🇧 ENG) 
 48. Everything you wanted to know about GDPR but were afraid to ask! ~ FAQ Kinant.io (🇬🇧 ENG)
 49. Medium.com ~ a Practical step by step guide 2 running a GDPR project
 50. Aravo.com ~ GDPR & Why Organizations Need To Be Thinking About Third Party Risk
  1. Pod 1 (18 min) (🇬🇧 ENG)
  2. Pod 2 (15 min) (🇬🇧 ENG)
  3. Pod 3 (15 min) (🇬🇧 ENG)
  4. Third Party Risk Management (🇬🇧 ENG)
 51. GDPRShield.eu - free survey (🇬🇧 ENG)
 52. Cloud encryption company Tresorit.com give: (🇬🇧 ENG)
 53. Small list of Pointers for website GDPR assessment from Bizoneo.com (🇬🇧 ENG)
  • ... and some points of the pointers on LinkedIn ...
 54. list of GDPR software vendors / tools that say they contribute to GDPR compliance (LinkedIn)
 55. SAS.com GDPR Compliance as your competitive edge {eBook ~ pdf} (🇬🇧 ENG)
 56. Symantec:
 57. GDPRchecklist.io af Gertjan De Wilde, Willem Delbare, Johan De Keulenaer (🇬🇧 ENG)
 58. LinkedIn prepare for the GDPR (🇬🇧 ENG)
 59. Lennarrrt har 1 Förslag vid Intrång hos Myndighet angående Rapporter enl Skäl 85 & 86
 60. Max Schrems vs. Facebook
 61. UK test case - Article 46 - the interpretation of 'data controller' & 'data processor', in relation to the payroll data (pdf) (🇬🇧 ENG) + LinkedIN-discussion
 62. ...

onsdag 22 februari 2017

Kaffe

~ Skolplanschen KAFFETRÄD ~

[ Plansch 3 NORSTEDTS B 110: 4 ]
Denna NanoUtbildande Undervisningsplansch 
går att beskåda på 
i Huskvarna under februari månad 2017


#NanoUtbildning
från B:sides


Join Generation XYZ @ gen.xyz 

tisdag 14 februari 2017

1 NanoUtbildning om MikroUtbildning

 1. Interaktivt. Se till att innehållet verkligen engagerar.
 2. Portionsförpackat. Servera inte medarbetarna större munsbitar i taget än de kan tugga i sig.
 3. Dynamiskt. Varva text med bilder, videofilmer och länkar för att göra lärandet lättare och roligare.
 4. Direkt feedback. Uppdatera löpande medarbetarna om deras framsteg i utbildningen.#NanoUtbildning
från B:sides 

måndag 23 januari 2017

Nano

Nano = JätteJätteLiten { Nano-* (symbol n) är fr o m 1960
10‾⁹ 1000‾³ 0,000 000 001 alltså miljarddel
(från WikiPedia }
från B:sides