tisdag 22 augusti 2017

GDPR

1 Försök till 1 Sammanställning av Fakta om GDPR


 1. GDPR = General Data Protection Regulation = (på Svenska) Dataskyddsförordningen ~ innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).
 2. Datainspektionen - Dataskyddsreformen
 3. Datainspektionen - Dataskyddsförordningen
 4. Datainspektionen - Förberedelser för PersonuppgiftsBiträden ~ Vägledning (pdf)
 5. Datainspektionen - Förberedelser för PersonuppgiftsAnsvariga ~ Vägledning (pdf)
 6. EUs GDPR Portal (🇬🇧 ENG)
 7. Svenskt Näringslivs handbok Företagen och dataskyddsförordningen (pdf)
 8. Svenska GDPR.se-Forum (drivs av IT-Säkerhetsbolaget AB)
 9. WIKIpedia om Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679)
 10. Google Cloud vs. GDPR
 11. Kontek tycker
 12. SRF Konsulten skriver om Vad som krävs för att göra lön
 13. SRF Konsulterna - Sida med Kostnadsfri Självtest kring PuL
 14. Binero GDPR-förbereder dig i bloggen
 15. CIO från IDG Här är allt du behöver veta om EU:s nya dataskyddsregler
 16. CIO från IDG sticker hål på 9 av de myter som florerar om GDPR
 17. Robin Blokker, FRA, 12 tips om IT-säkerhet via TjugoFyra7.se
 18. The Storage Made Easy Enterprise File Fabric™ GDPR White Paper (🇬🇧 ENG)
 19. IT Governance Free Download Report: Implementation challenges and milestones for early adopters of the GDPR (🇬🇧 ENG)
 20. a GDPR hive @ beBee.com (🇬🇧 ENG)
 21. KPMG LLP and Nuix Webinar for GDPR Compliance (🇬🇧 ENG)
 22. GDPR Jargon Monopoly (🇬🇧 ENG)
 23. What to do with business cards? (LinkedIn Discussion Group 🇬🇧 ENG)
 24. Lennarrrt har 1 Förslag vid Intrång hos Myndighet angående Rapporter enl Skäl 85 & 86
 25. ...